Tự kỳ thị trong cộng đồng LGBT – vì sao chúng ta không yêu bản thân mình?

Tự kỳ thị bắt đầu từ khi chúng ta còn nhỏ. Trong nền văn hoá nặng phân biệt và độc tôn dị tính này, chúng ta đã được dạy về những giá trị trong xã hội, bị nghe và dạy nhiều điều tiêu cực về đồng tính và tình yêu cùng giới. Giống như những …

Tự kỳ thị