Dự án Pride-coustic Logo

Về dự án

Pridecoustic là dự án của UniGEN nhằm tạo ra sự kết nối trong cộng đồng với các không gian âm nhạc có chủ đề và thông điệp đậm chất queer.


Đêm nhạc acoustic

Với mong muốn tạo ra không gian an toàn và thân thiện với các nhóm đa dạng trong cộng đồng LGBTIQ, Pride-coustic tổ chức những đêm nhạc tự hào với nhiều chủ đề và đối tượng khác nhau, nhắm đến những thông điệp lan toả giá trị yêu thương bản thân, tôn trọng và bình đẳng. Những đêm nhạc này được tổ chức đều đặn 3 lần/năm, với sự tham gia của các nhóm nhạc từ cộng đồng/ủng hộ cộng đồng ở những địa điểm thân thiện, ấm cúng, phù hợp với những người yêu thích không gian âm nhạc.

Dự án Pride-coustic | Nhạc sống tự hào LGBTIQ