Dự án NYNO - Nam Yêu Nam Organization Logo

Về dự án

NYNO (Nam Yêu Nam Organization) hoạt động hướng tới người đồng tính nam tại Việt Nam, tập trung nâng cao nhận thức của người đồng tính nam về nữ quyền và các vấn đề xã hội liên quan, cùng nhau hướng tới một xã hội công bằng và bình đẳng cho tất cả. NYNO hướng tới cho cộng đồng LGBTIQ nói riêng và xã hội nói chung có cái nhìn đúng đắn, tích cực, đa chiều hơn về người Nam yêu Nam, đặc biệt là về mối quan hệ và các khía cạnh xã hội.


Truyền thông online

Chia sẻ thông tin kiến thức, suy nghĩ, hiểu biết về nhiều khía cạnh đa dạng của cuộc sống; Phát triển và nâng cao nhận thức cộng đồng, không chỉ về bản thân, mối quan hệ đôi lứa mà cả về cộng đồng Nam yêu Nam nói riêng và LGBT nói chung.

Dự án NYNO - Nam Yêu Nam Organization
Dự án NYNO - Nam Yêu Nam Organization

Hoạt động offline

Tổ chức và tham gia những workshop, offline, hội thảo với nhiều chủ đề, hình thức khác nhau để kết nối và chia sẻ nhiều hơn, cũng như tạo một sân chơi bổ ích và thân thiện cho cộng đồng Nam Yêu Nam.