Về dự án

Human Of Pride là một dự án của UniGEN dành cho cộng đồng LGBTIQ hướng đến sự chia sẻ những thông điệp yêu thương thông qua những câu chuyện đầy tự hào từ chính các bạn.


Chia sẻ câu chuyện tự hào

Với dự án Human Of Pride, tụi mình tâm huyết mang đến các bạn độc giả niềm tin vào sự lan toả yêu thương - như chính tên gọi vậy. Qua đó, chúng mình muốn truyền tải đến mọi người sự khoan dung và thấu cảm, tôn trọng sự đa dạng; cũng chính là điều mà mọi người thuộc cộng đồng LGBTIQ, đặc biệt là những bạn thuộc nhóm ít được hiện diện và ít được sự hỗ trợ, cảm thấy tự hào và phấn đấu hết mình trong cuộc sống.

Human of Pride - Chia sẻ câu chuyện tự hào
Human of Pride - Lớp học online "Kỳ Lân Biết Tuốt"

Lớp học online "Kỳ Lân Biết Tuốt"

Thông qua khảo sát cộng đồng năm 2019 do UniGEN thực hiện, cho thấy phần lớn các bạn LGBTIQ trẻ tuổi (từ 17 – 21 tuổi) đã phải đối mặt với việc tự kì thị bản thân mình, phân biệt đối xử giữa các nhóm trong cộng đồng và gặp những hạn chế trong việc tiếp cận các thông tin SOGIESC cũng như tiến trình của cộng đồng LGBTIQ. Do đó, những người trẻ tuổi queer trở thành nhóm dễ bị tổn thương trong cộng đồng: họ có nguy cơ cao bị phân biệt đối xử, bạo lực và cô lập.


Vì vậy, với dự án này, tụi mình mong muốn tạo ra một không gian an toàn và hữu ích cho các bạn queer trẻ từ 16 - 21 tuổi. Không gian này nhằm mục đích đồng hành và hỗ trợ các bạn tìm hiểu rõ hơn về bản thân và thúc đẩy sự yêu thương bản thân, hòa nhập & khoan dung trong cộng đồng LGBTIQ trẻ. Từ đó, khuyến khích họ hiện diện và lên tiếng cho cộng đồng của họ.