Sự kiện nổi bậtVề chúng tôi

UniGEN là tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội và làm mạnh các nhóm yếu thế/ít được hiện diện trong cộng đồng LGBTIQ. Từ 2015 đến nay, UniGEN thường xuyên tổ chức các sự kiện cũng như các sản phẩm truyền thông về các nhóm đa dạng khác nhau trong cộng đồng đa dạng giới và xu hướng tính dục tại TP.HCM.


Cùng UniGEN lan toả niềm tự hào!

Là một tổ chức cộng đồng (community-based organization), chúng mình luôn nhận thức rõ được sự đóng góp và tham gia của chính những người trong cộng đồng LGBTIQ là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Hãy để cho câu chuyện của người LGBTIQ được chính người LGBTIQ kể!