Người LGBT nên ứng xử thế nào khi bị kỳ thị?

Cộng đồng LGBTIQ tuy chỉ chiếm 5-10% dân số nhưng rất đa dạng, đến ngay cả những người trong cộng đồng còn chưa thể hiểu và nhớ hết những bản dạng. Vì thế, việc nhầm lẫn, thiếu kiến thức, thậm chí kỳ thị, là chuyện không thể tránh khỏi. Vậy chúng ta nên và không …

Nên/không nên làm gì khi người khác chưa hiểu về LGBT?